greitojo-logo345-3dd3

Korupcijos prevencija

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Kauno m. GMPS) medikai būtinosios medicinos pagalbos paslaugas teikia nemokamai. Už suteiktą būtinąją medicinos pagalbą iš Jūsų negali būti reikalaujama mokesčio. Atsidėkoti medikams galite malonia šypsena, geru žodžiu, padėka (pranešant žodžiu ar raštu Kauno m. GMPS administracijai), rankos paspaudimu, bet, jokiu būdu, ne pinigais. Nežeminkite savo ir medikų orumo, nepažeiskite įstatymo!

Susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstamais galite pranešti antikorupcijos specialistei Snieguolei Reklaitienei. Daugiau informacijos apie korupciją ir organizacijas, į kurias galima kreiptis rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos buklete.

Kontaktai:

Snieguolė Reklaitienė
Antikorupcijos specialistė
Tel. 8 610 34171
El. paštas snieguole.reklaitiene@greitojipagalba.lt


Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nuskalstamas veikas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje yra atsakinga antikorupcijos specialistė Snieguolė Reklaitienė.

Kontaktai:

Snieguolė Reklaitienė
Antikorupcijos specialistė
Tel. 8 610 34171
El. paštas snieguole.reklaitiene@greitojipagalba.lt

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;
2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;
3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;
4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;
5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);
6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;
7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;
8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Kauno m. GMPS neatlieka teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.

Pareigybių sąrašas

2022 metais Kauno m. GMPS neteikė prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje.

Kauno m. GMPS nustatyta maža korupcijos rizika, todėl nenustatomi papildomi korupcijos rizikos valdymo veiksmai ir Kauno m. GMPS vadovaujasi VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties korupcijos prevencijos 2020-2024 m. programoje numatytais veiksmais.

Teisės aktų reikalavimas nustatyti atsparumo korupcijai lygį įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d., todėl atsparumo korupcijai lygio rezultatai bus pateikiami tik po 2023 m. sausio 1 d.

2022 m. anoniminės darbuotojų apklausos rezultatai

Kauno m. GMPS korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų 2022 m. nebuvo nustatyta.

PACIENTŲ TEISĖS

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas pacientui garantuoja:

– teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
– teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros – specialistą;
– teisę į informaciją;
– teisę nežinoti;
– teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
– teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą;
– teisę į anoniminę sveikatos priežiūrą;
– teisę atsisakyti dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese;
– teisę pateikti skundą dėl paciento teisių pažeidimo;
– teisę į sveikatai padarytos žalos (turtinės ar neturtinės) atlyginimą.

Paciento teisės, pareigos, informacijos  teikimo, siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir ginčių sprendimo tvarka aptarta Kauno m. GMPS patvirtintose Vidaus tvarkos taisyklėse.

Vidaus tvarkos taisyklės >>


PACIENTŲ APKLAUSA

Pacientų ir (ar) jų atstovų pasitenkinimo teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis 2022 metais vertinimo rezultatai


INFORMACIJA APIE ĮSTAIGAS, TEIKIANČIAS MEDICININES REABILITACIJOS PASLAUGAS

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos metodų (kineziterapijos, ergoterapijos, klinikinio logopedo paslaugos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių parinkimo ir pritaikymo, psichologinės ir socialinės pagalbos, gydomojo masažo, fizioterapijos, gydymo vaistais ir dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo) taikymas, siekiant atkurti sutrikusias paciento biopsichosocialines funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą paciento biopsichosocialinio funkcinio pajėgumo lygį.
Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar gydantis gydytojas stacionare (atsižvelgdamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas). Siunčiantis gydytojas nustato reabilitacijos trukmę ir sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatoriškai, ar stacionare. Kokia reabilitacinio gydymo rūšis ir gydymo trukmė bus pasirinkta, priklauso nuo paciento būklės, ligos sunkumo ir biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų.
Siuntimą išrašantis gydytojas turi informuoti pacientą ir (ar) nepilnamečio paciento atstovą apie skiriamas reabilitacijos paslaugas ir atitinkamo profilio reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas. Įstaigą visoje Lietuvoje pacientas turi teisę laisvai pasirinkti pats. Gydytojui paskyrus reabilitacinį gydymą pacientui nereikia rūpintis jokiais dokumentais. Pacientui tereikia telefonu susisiekti su pasirinkta reabilitacijos įstaiga ir suderinti atvykimo datą. Atvykus į reabilitacijos įstaigą reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Medicininė reabilitacija taikoma asmenims po sunkių operacijų ir traumų ar sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Šios paslaugos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymai) patvirtintų aprašų nuostatomis.
Siekiant užtikrinti medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą tiems pacientams, kuriems jų labiausiai reikia, dalis stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikiama ir apmokama prioriteto tvarka. Tai yra antrinės stacionarinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems po infarktų, insultų, endoprotezavimo, traumų, operacijų dėl onkologinių ligų, antrinės stacionarinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir tretinės stacionarinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems. Siunčiančiosios įstaigos atsakingas asmuo derina paciento priėmimą dėl reabilitacijos paslaugų teikimo su šias paslaugas teikiančia įstaiga, o reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga priima šios grupės pacientus prioriteto tvarka.

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų sąrašas >>

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-20

Atsakingas: Snieguolė Reklaitienė

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus, jų renkamus duomenis, prieigą turinčius asmenis ir apie savo teises rasite svetainės Privatumo politikos skiltyje.