greitojo-logo345-3dd3

Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – „Įstaiga“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis. Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kai asmenys jungiasi per interneto svetainę adresu www.greitojipagalba.lt, rašo mums laiškus elektroniniu paštu ir skambina telefono numeriais darbuotojams, kurių kontaktai paskelbti šioje svetainėje ir reglamentuoja pagrindinius interneto svetainės www.greitojipagalba.lt naudojamų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Mūsų adresas:
Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti aukščiau nurodytu adresu, laišką adresuojant duomenų apsaugos pareigūnui arba rašyti elektroninį laišką  duomenusauga@greitojipagalba.lt.

Interneto svetainės www.greitojipagalba.lt duomenų valdytojas ir pagrindinis tvarkytojas esame mes.

Politika netaikoma, jei naršote kitų institucijų puslapiuose patekdami į jas per interneto svetainę www.greitojipagalba.lt.

Daugiau informacijos apie renkamus, tvarkomus, saugomus fizinių asmenų asmens duomenis, galite rasti šios interneto svetainės skiltyje „Asmens duomenų apsauga“, „Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą“.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAS

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teikti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, pacientų pervežimo paslaugas, vykdyti duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, aptarnauti asmenis besikreipiančius į Įstaigą su skundais dėl teikiamų paslaugų kokybės, taip pat teikiant privalomosios pirmosios pagalbos ar specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomas mokymus ir pan.

Mes vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies punktais: d) gyvybinių interesų apsauga, b) sutarties vykdymu, c) teisinės prievolės vykdymu, e) užduoties viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išimtinais atvejais a) sutikimo pagrindu. Taip pat Reglamento specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymo papildomas pagrindas yra 9 straipsnio 2 dalies punktai: c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai interesai, g) tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, h) tvarkyti duomenis būtina profilaktinės medicinos tikslais, i) tvarkyti duomenis būtina dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje ir kai numatomos konkrečios priemonės duomenų subjekto teisėms ir laisvėms apsaugoti, visų pirma profesinė paslaptis. Mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais, gairėmis ir rekomendacijomis.

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą, kuomet pildote prašymo formą dėl greitosios medicinos pagalbos brigados teikiamų mokamų paslaugų: paciento pervežimo tikslu, budėjimo renginiuose metu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – besikreipiančiuosius konsultuoti būtinosios medicininės pagalbos paslaugų teikimo klausimais; teikti greitosios medicinos pagalbos brigadų pervežimo nemokamas ir mokamas paslaugas; informuoti ir konsultuoti besikreipiančius dėl privalomųjų pirmos pagalbos mokymų; informuoti ir konsultuoti dėl specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomų mokymų; informuoti ir konsultuoti dėl kitų mokymų; konsultuoti būsimus savanorius dėl savanoriškos veiklos vykstant su greitosios medicinos pagalbos brigada pas pacientus; tvarkyti duomenis asmeniui pildant anketą siekiant dalyvauti kandidatų užimti tam tikras pareigas atrankoje.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs skambinate Įstaigos nurodytais telefono numeriais arba rašote Įstaigos nurodytais elektroniniais paštais, pildote interneto svetainėje pateiktas prašymų formas ar anketas. Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, kaip antai: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užimtumas, gyvenimo aprašymas ir pan.

Mes, kaip duomenų valdytojas ir pagrindinis duomenų tvarkytojas, užtikriname, kad būtų naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės.

Šioje interneto svetainėje renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos pateikiate patys:

1) Pateikdami skundą, padėką, prašymą, pranešimą, atsiliepimą ar siūlymą dėl įstaigos veiklos, nurodysite savo vardą ir (ar) pavardę, asmeninio elektroninio pašto adresą ir/arba asmeninio telefono ryšio numerį. Skundai, pranešimai saugomi 5 metus, dėl ginčijamo sprendimo saugomi tiek kiek vyksta teisminis procesas, priėmus galutinį sprendimą, dokumentai kuriuose yra asmens duomenų sunaikinami. Elektroninėmis priemonėmis (el. paštu, šioje svetainėje pildant pranešimo formą) gautos padėkos, atsiliepimai, siūlymai registruojami dokumentų valdymo sistemoje ir saugomi 5 metus, vėliau sunaikinami.

2) Pildydami prašymo formą dėl greitosios medicinos pagalbos brigados teikiamų pacientams pervežimo mokamų paslaugų, turėsite užpildyti prašymo formą ir nurodyti: užsakovo vardą, pavardę, adresą, asmeninio telefono ryšio numerį, asmeninio elektroninio pašto adresą, nurodyti pervežamo paciento vardą pavardę, gimimo metus, adresą iš kur paimti ir į kur pristatyti. Prašymo formas saugome 10 metų kartu su buhalterinės apskaitos dokumentais. Vėliau dokumentai sunaikinami.

3) Pildydami prašymo formą dėl greitosios medicinos pagalbos brigados teikiamų budėjimo renginių metu, mokamų paslaugų, turėsite nurodyti: renginio pavadinimą, renginio vietą, adresą, budėjimo pradžią ir pabaigą, asmenų atsakingų už renginio organizavimą ir apmokėjimą kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas. Prašymo formas saugome 5 metus prie įvairios įstaigos veiklos dokumentų, po to dokumentai sunaikinami.

4) Sveikatos mokymo ir ugdymo programa įvairioms visuomenės grupėms.  Dėl mokymų kreipiasi juridiniai asmenys pagal vienkartinius prašymus.

Visi išvardinti dokumentai su asmens duomenimis pasibaigus nurodytam saugojimo laikotarpiui yra sunaikinami. Popieriniai dokumentai sunaikinami tam skirtomis specialiomis priemonėmis, o elektroniniai dokumentai ištrinami iš elektroninių duomenų talpyklų rankiniu būdu.

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

Įstaiga asmens duomenis renka ir tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams įgyvendinti.

Įstaiga asmens duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Įstaiga tvarko tikslius asmens duomenis. Jeigu Įstaigai tvarkant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių šie duomenys yra netikslūs, asmens duomenys bus ištaisyti, o jei tai neįmanoma, netikslūs duomenys bus sunaikinti.

Informacija apie Jus saugoma tik tol, kol ji mums būtina, arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

Įstaiga užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

JŪSŲ DUOMENŲ GAVĖJAI

Įstaigos nurodyti atsakingi darbuotojai. 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS IR PASLAUGOS

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Mūsų interneto svetainėje mes nenaudojame slapukų (angl. cookies).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-19

Atsakingas: Snieguolė Reklaitienė

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus, jų renkamus duomenis, prieigą turinčius asmenis ir apie savo teises rasite svetainės Privatumo politikos skiltyje.